پزشکان نوردیدگان

اسامی پزشکان کلینیک نوردیدگان

دکتر منصور تیموری

جراح و متخصص بیماری‌های چشم - عضو آکادمی چشم‌پزشکان آمریکا


دکتر محمدمهدی احمدزاده

جراح و متخصص بیماری‌های چشم - فوق تخصص جراحی شبکیه و لیزر


دکتر حسن ضرغام

جراح و متخصص بیماری‌های چشم


دکتر احسان‌اله شفیق اردستانی

جراح و متخصص بیماری‌های چشم


دکتر حسین علیمردانی

جراح و متخصص بیماری‌های چشم


دکتر بهروز سعیدیان

جراح و متخصص چشم - فوق تخصص شبکیه و لیزر


دکتر لادن صفوی‌زاده

جراح و متخصص بیماری‌های چشم


دکتر عباسعلی رفعتی

جراح و متخصص بیماری‌های چشم


دکتر اصغر هدایتی

جراح و متخصص بیماری‌های چشم - دارای برد تخصصی چشم پزشکی


دکتر علی وادی‌پور

جراح و متخصص چشم - فوق تخصص بیماری‌ها و جراحی شبکیه و لیزر


دکتر سیده فاطمه موسوی

جراح و متخصص چشم


دکتر افشین تاج‌دینی

جراح و متخصص بیماری‌های چشم


دکتر سید حمید حاجی میرزایی

جراح متخصص چشم


دکتر صدف واقفی‌فر

جراح و متخصص بیماری‌های چشم


دکتر مهدی مختاری‌فرد

جراح و متخصص چشم


دکتر شاه‌محمدی

جراح و متخصص چشم - استادیار دانشگاه


دکتر مرتضی فیروزبخت

متخصص چشم


دکتر علیرضا ابراهیمی

جراح و متخصص بیماری‌های چشم - دارای برد تخصصی


دکتر علیرضا خطائی

جراح و متخصص بیماری‌های چشم - دارای برد تخصصی


پذیرش اینترنتی